PAS: Sistemes de mesura. Característiques i errors. Tractament de soroll i interferències