PAS: Processadors de textos (II). Operacions amb imatges i taules.