PAS: Processadors de text (III). Opcions avançades.