PDI: CIÈNCIA DELS MATERIALS I ENGINYERIA METAL·LÚRGICA