PDI: GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DE CENTRES I INSTITUCIÓS ESPORTIVES