PDI: PRODUCCIÓ ARTÍSTICA EN EL CONTEXT DE LA INDÚSTRIA CULTURAL