PDI: MÈTODES I TÈCNIQUES AVANÇADES EN INVESTIGACIÓ QUALITATIVA