PDI: SEMINARIS DEPARTAMENTALS I PRÀCTIQUES EN SALUT PÚBLICA