PDI: ARQUITECTURES DE XARXA PER A LA DISTRIBUCIÓ DE CONTINGUTS