PDI: TECNOLOGIES AVANÇADES EN LES COMUNICACIONS ÒPTIQUES