PDI: MITJANS AUDIOVISUALS: EXPERIMENTACIÓ I HIBRIDACIÓ