PDI: ESTUDIS AVANÇATS D'INFORMACIÓ EN EL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL: TRANSMISSIÓ SINÀPTICA, PLASTICITAT