PDI: ESTUDI I INVESTIGACIÓ SOBRE PATOLOGIA GINECOLÒGICA