PDI: VICEDEGÀ/NA DE GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES