PDI: DIRECTOR/A DE L'ÀREA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I VOLUNTARIAT