PDI: DIRECTOR/A D'ÀREA DE INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA