PDI: VICEDEGÀ/NA DE GRAU EN FARMÀCIA, ORGANITZACIÓ DOCENT I PROFESSORAT