PDI: VICEDEGÀ/NA DE PROJECCIÓ DE GRAU EN ADMON I DIRECCIÓ D'EMPRESES DE LA FAC. DE CC.SS I JURÍDIQUES