PDI: 2. L'ASSEMBLATGE COM A PROCÉS DE CREACIÓ ESCULTÒRICA.