PDI: 4. EL VOLUM MITJANÇANT CONSTRUCCIÓ EN FERRO I FUSTA.