PDI: Introducció a la imatge digital en 2 dimensions