PDI: Programari de manipulació d'imatges vectorials