PDI: FONGS: CONCEPTES GENERALS I SISTEMÀTICA. ESPÈCIES D'INTERÉS FARMACÈUTIC