PDI: La dimensió internacional dels processos polítics