PDI: UNITAT DIDÀCTICA 2: FUNCIONAMENT DELS COMPTES