PDI: Agroecología: Principis, evolució i característiques