PDI: Revisió de la legislació ambiental més rellevant