PDI: EPIDEMIOLOGIA CLÍNICA, DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE LES INFECCIONS COMUNITÀRIES SISTÉMIQUES I ORGANOESPECÍFIQUES (II)