PDI: Introducció als models meteorològics atmosfèrics