PDI: Tècniques instrumentals de caracterització molecular vibracional (infra-roig i Raman)