PDI: ESTRUCTURA DELS COMPOSTOS ORGÀNICS I CONCEPTES FONAMENTALS.