PDI: Unitat didactica 4: Dret de Societats Mercantils