PDI: RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES