PDI: DISSENY HIGIÈNIC. NETEJA I DESINFECCIÓ. SALUT DELS MANIPULADORS.