PDI: Marc conceptual e històric de l'activitat física per a la salut