PDI: Políticas públicas: criterios e instrumentos a actuación