PDI: PART I.- ELS SISTEMES ELECTORALS Tema 1.- Representació, eleccions democràtiques i sistemes electorals