PDI: Orígens del Constitucionalisme: una visió comparada