PDI: Farmacologia del Sistema Nerviós Autònom. Mediadors químics