PDI: DEONTOLOGIA FARMACÈUTICA I RESPONSABILITAT PROFESSIONAL. RELACIÓ AMB L'ADMINISTRACIÓ I CORPORACIONS FARMACÈUTIQUES