PDI: CARDIOPATÍA ISQUÉMICA. SIGNOS Y SÍNTOMAS CARDIOVASCULARES.