PDI: UNITAT DIDÀCTICA 1: INTRODUCCIÓ A LA TEORIA DE SISTEMES.