PDI: INTRODUCCIÓ AL DISSENY D'AUTÒMATS: MÀQUINES D'ESTATS