PDI: Avaluació clínica en Rehabilitació i Concepte integrat d'aparell locomotor.