PDI: PRÀCTICA FONAMENTAL DELS CODIS DE LA REPRESENTACIÓ PICTÒRICA.