PDI: Part II: Cálcul diferencial en diverses variables i aplicacions