PDI: Modelatge i flux de càrregues en un sistema d'energia.