PDI: Integració de les TIC en la programació didàctica en Ciències Socials i Humanitats.