PDI: El mètode científic en malalties infeccioses. Plantejament de la pregunta d'investigació