PDI: Busca de la informació: selecció de les fonts i les estratègies de busca i recuperació dels treballs amb especial atenció a la base de dades PubMed